فرم ثبت استفاده از وب سرويسهای گنج افزار


*نام
*نام خانوادگی
*پست الکترونيک
*تکرار پست الکترونيک
*کلمه عبور
*تکرار کلمه عبور
اولين قدم برای ثبت نام درج مشخصات ذکر شده در بالا و دريافت تاييديه ايميل از سيستم Ganjafzar Web Service می باشد
پس از وارد کردن مشخصات صحيح خود در فرم بالا بر روی دکمه ارسال تاييديه پست الکترونيک کليک کنيد
حداکثر ظرف مدت 10 دقيقه بايد يک ايميل از آدرس gws@ganjafzar.com دريافت کنيد که
که حاوی لينک فعال سازی و ادامه ثبت نام می باشد