تعرفه سرويس Fax2Email

خدمات Fax2Email در سه گروه شخصی , کسب و کارهای کوچک و شرکتهای بزرگ و سازمانی قابل ارایه می باشد.

سرویس شخصی

دریافت فاکس و ارسال خودکار به پست الکترونیک شما

فعال ۲۴ ساعت در ۷ روز هفته و ۳۶۵ روز سال

ارسال خودکار کلیه فاکسهای دریافتی به پست الکترونیک شما

شماره اختصاصی اتفاقی به صورت رایگان

شارژ آسان و سریع از طریق کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب

راه اندازی اولیه رایگان

دریافت حداکثر ۱۵۰ عدد فاکس با صفحات نامحدود در ماه

هزینه ماهیانه فقط 4900 تومان معادل روزانه 158 تومان

 

 

سرویس شرکتهای های کوچک

دریافت فاکس و ارسال خودکار به پست الکترونیک شما

فعال ۲۴ ساعت در ۷ روز هفته و ۳۶۵ روز سال

ارسال خودکار کلیه فاکسهای دریافتی به پست الکترونیک شما

شماره اختصاصی اتفاقی به صورت رایگان

شارژ آسان و سریع از طریق کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب

راه اندازی اولیه رایگان

دریافت حداکثر ۳۰۰ عدد فاکس با صفحات نامحدود در ماه

هزینه ماهیانه فقط 9900 تومان معادل روزانه 319 تومان

 

سرویس شرکتی و سازمانی

دریافت فاکس و ارسال خودکار به پست الکترونیک شما

فعال ۲۴ ساعت در ۷ روز هفته و ۳۶۵ روز سال

ارسال خودکار کلیه فاکسهای دریافتی به پست الکترونیک شما

شماره اختصاصی اتفاقی به صورت رایگان

شارژ آسان و سریع از طریق کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب

راه اندازی اولیه رایگان

دریافت نامحدود فاکس ماهیانه

هزینه ماهیانه فقط 19900 تومان معادل روزانه 641 تومان