ارسال و دريافت فاکس ( نمابر )

شامل ( سيستمهای اطلاع رسانی , سيستمهای اطلاع رسانی مکتوب , انتقادات و پيشنهادات , پيگيری پرونده , سيستمهای فابر و فاکس بک , سيستمهای تلفنبانک , سيستمهای اعلام بدهی , سيستمهای رزرو تلفنی , صندوقهای صوتی , صندوقهای پرسش و پاسخ با کد پيگيری , سيستمهای اپراتوری خودکار , منشی تلفنی خودکار )

فیلتر عنوان 

نمایش # 
 
# عنوان مطلب
1 فاکس سرور