مدیریت و تحلیل تماسهای تلفنی

آیا از وضعیت تلفنهای شرکت خود و اثر آن بر وضعیت کسب و کار خود اطلاع دارید ؟
آیا می دانید چند تماس بی پاسخ در واحد فروش خود دارید؟
آیا می دانید هر مشتری ناراضی عدم رضایت خود را حداقل با ده نفر دیگر به اشتراک می گذارد؟
آیا می دانید کدامیک از برنامه های بازاریابی شما بیشترین اثر را بر کسب و کار شما داشته است ؟
آیا ساعتهای پیک تماس را در شرکت خود می دانید؟
آیا می دانید کدامیک از واحدهای شرکت شما بیشترین هزینه تلفنی را دارند؟
پاسخ همه سوالات بالا = سرویس گزارشگر ابری call Analytics می باشد
جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.pbxcallreport.ir مراجعه فرمایید