ارسال و دريافت فاکس ( نمابر )

فاکس سرور

قابلیت های فاکس سرور
•    امکان ارسال فاکس به یک شماره یا یک گروه تعریف شده از شماره ها
•    اعلام ارسال یا عدم ارسال به فرستنده فاکس
•    قابلیت دریافت و تفکیک فاکس ها بر اساس خط تلفن،شماره تلفن، کد شناسه فاکس
•    قابلیت بلوکه کردن فاکس های تبلیغاتی توسط شماره تلفن یا کد شناسه فاکس

 

قابلیت های فاکس سرور
•    امکان ارسال فاکس به یک شماره یا یک گروه تعریف شده از شماره ها
•    اعلام ارسال یا عدم ارسال به فرستنده فاکس
•    قابلیت دریافت و تفکیک فاکس ها بر اساس خط تلفن،شماره تلفن، کد شناسه فاکس
•    قابلیت بلوکه کردن فاکس های تبلیغاتی توسط شماره تلفن یا کد شناسه فاکس
•    قابلیت کارکرد در شبکه بدون محدودیت تعداد کاربران
•    ارسال و دریافت فاکس تا سرعت 14400 (بایت در ثانیه)
•    حافظه داخلی جهت ذخیره سازی فاکس ها
•    ارسال فاکس به ایمیل(Fax to Email)

 

ادامه.........