سیستم های تلفن گویا

تلفن گويا IVR

تلفن گويا به سيستمی گفته می شود که می تواند تلفن را به صورت خودکار پاسخ داده و به کلیدهای فشار داده شده توسط تماس گيرنده پاسخ مناسب بدهد.

شرکت گنج افزار از بزرگترين توليد کنندگان سيستمهای تلفن گويا در ميهن عزيزمان می باشد. سيستمهای تلفن گويا گنج افزار از 3 بخش تشکيل شده اند , بخش اول سخت افزار رايانه است , بخش دوم کارت سخت افزاری ويژه تلفن گويا است و بخش سوم نرم افزار تلفن گويا می باشد که توسط شرکت گنج افزار تولید شده است.

 

از قابليتهای سيستم تلفن گويا می توان به موارد ذيل اشاره کرد :

  • اطلاع رسانی گويا

  • اطلاع رسانی مکتوب ( از طريق  فاکس )

  • صندوق صوتی

  • صندوق پرسش و پاسخ

  • اتصال به بانکهای اطلاعاتی

  • اپراتوری خودکار

با استفاده از امکانات ويژه طراحی شده در سيستم تلفن گویا گنج افزار کاربران به راحتی می توانند تغييرات مورد نياز خود را بدون وابستگی به شرکت انجام دهند.

ادامه...