درباره گنج افزار

درباره گنج افزار

در حال حاضر، شرکت گنج افزار ، به عنوان بزرگ‌ترين مجموعه‌ي تخصصی در خصوص سيستمهای هوشمند ارتباطی بخش خصوصي كشور افتخار دارد که با بيش از يک دهه فعاليت موفق در خدمت هموطنان گرامی باشد. فعاليتهای اصلی شرکت

سيستمهای ارتباطی هوشمند

سيستمهای تلفن گويا

سيستمهای مراکز تماس ( کال سنتر )

سيستمهای ضبط مکالمات

سيستمهای دريافت و ارسال پيام کوتاه هوشمند

هم اكنون، گنج افزار ، بيش از 50 نفر نيروي انساني داراي تخصص‌‌‌هاي مختلف را در خود جاي داده است