اطلاعيه خرابی مرکز تلفن کلانتری

 

اطلاعيه خرابی مرکز تلفن کلانتری


احتراما به اطلاع کليه مشتريان و مشترکين سرويسهای گنج افزار می رساند به علت عمليات کابل برگردان در مرکز شهيد کلانتر کليه تلفن ها و سرويسها تا 72 ساعت دچار اختلال و قطعی می باشد. جهت تماسهای ضروری با واحد فروش به شماره 61793005 و واحد خدمات و پشتيبانی با شماره 61793006 تماس حاصل فرماييد .

روابط عمومی گنج افزار