ساعات کاری گنج افزار در نوروز 92

 

 

مطابق با مصوبۀ هیئت مدیره ی شرکت ، ساعات کاری گنج افزار در نوروز 92 از روز دوشنبه مورخ 1392/01/05 لغایت یکشنبه مورخ 1392/01/11 از ساعت 9 الی 14:30 می باشد .

 

روابط عمومی گنج افزار