سرویس فاکس اینترنتی راه اندازی شد

 

 

 

سرویس جدید دریافت فاکس اینترنتی به آدرس  www.Fax2Email.ir راه اندازی گردید.

مشترکین با استفاده از این سرویس بدون هیچگونه تجهیزات و سخت افزار و خطوط تلفنی یا نرم افزار خاص میتوانند به صورت 24 ساعته فاکس دریافت کرده  و آنها را در پست الکترونیک خود مطالعه کنند.

 

روابط عمومی گنج افزار