نمايشگاه الکامپ 2012 - Elecomp 2012

 

شرکت گنج افزار امسال نيز مانند سالهای گذشته منتظر ديدار شما در نمايشگاه بزرگ فناوری اطلاعات ایران الکامپ 2012 می باشد.

محل دائمی نمايشگاه های بين المللی تهران

امسال گنج افزار در نمايشگاه الکامپ 2012 سرویس جديد خود فاکس اینترنتی را به همگان معرفی خواهد کرد.