نمايشگاه ها و همايشهای گنج افزار

نمايشگاه ها و همايشهايي که شرکت گنج افزار در آن شرکت داشته يا برگزار نموده است به شرح ذيل می باشد .

 

 

نمايشگاه الکامپ 2012 - Elecomp 2012 نمايشگاه ها و همايشهای گنج افزار
نمايشگاه الکامپ 2012 - Elecomp 2012
  شرکت گنج افزار امسال نيز مانند سالهای گذشته منتظر ديدار شما در نمايشگاه بزرگ فناوری اطلاعات ایران الکامپ 2012 می باشد. محل
نمايشگاه تله کام 2012- Telecom 2012 نمايشگاه ها و همايشهای گنج افزار
نمايشگاه تله کام 2012- Telecom 2012
  شرکت گنج افزار امسال نيز مانند سالهای گذشته منتظر ديدار شما در نمايشگاه بزرگ مخابرات ایران تله کام 2012 می باشد. 24الی 27 آبان
نمايشگاه شهرداری ها  و دستاوردهای الکترونيک 2011 -  Municipality 2011
شرکت گنج افزار در نمايشگاه 2011 جامع مديريت شهری و دستاوردهای شهرداری های سراسر کشور راه کارهای ويژه خود را برای شهرداری های
نمايشگاه الکامپ 2011 - Elecomp 2011 نمايشگاه ها و همايشهای گنج افزار
نمايشگاه الکامپ 2011 - Elecomp 2011
شرکت گنج افزار امسال نيز مانند سالهای گذشته منتظر ديدار شما در نمايشگاه بزرگ فناوری اطلاعات ايران الکامپ می باشد. 18 الی 21 آذر
نمايشگاه تله کام 2011 - Telecom 2011 نمايشگاه ها و همايشهای گنج افزار
نمايشگاه تله کام 2011 - Telecom 2011
شرکت گنج افزار شما را به بازديد از نمايشگاه تله کام 2011 در محل دائمی نمايشگاه های بين المللی دعوت می
نمايشگاه جيتکس 2011- Gitex 2011 نمايشگاه ها و همايشهای گنج افزار
نمايشگاه جيتکس 2011- Gitex 2011
شرکت گنج افزار در نمايشگاه جيتکس 2011 شرکت کرد. سالن شيخ سعيد غرفه S1-E18 9 تا 13 اکتبر سال 2011 چند تصوير از نمايشگاه جيتکس
نمايشگاه ها و همايشهای گنج افزار نمايشگاه ها و همايشهای گنج افزار
نمايشگاه ها و همايشهای گنج افزار
نمايشگاه ها و همايشهايي که شرکت گنج افزار در آن شرکت داشته يا برگزار نموده است به شرح ذيل می باشد .     {module