سرويس GWS راه اندازی شد

سرويس GWS  گنج افزار راه اندازی شد.

توسعه دهندگان و برنامه نويسان در سراسر جهان از اين پس می توانند با استفاده از وب سرويسهای گنج افزار نرم افزارهای خود را راحت تر توسعه دهند.