کاربردهای تلفن گويا

شامل ( سيستمهای اطلاع رسانی , سيستمهای اطلاع رسانی مکتوب , انتقادات و پيشنهادات , پيگيری پرونده , سيستمهای فابر و فاکس بک , سيستمهای تلفنبانک , سيستمهای اعلام بدهی , سيستمهای رزرو تلفنی , صندوقهای صوتی , صندوقهای پرسش و پاسخ با کد پيگيری , سيستمهای اپراتوری خودکار , منشی تلفنی خودکار )

نمایش # 
 
11 اطلاع رسانی گويا در تلفن گويا گنج افزار
12 تلفن گويا

صفحه 2 از 2

<< < 2 بعدی > انتها >>