تلفن گويا

تلفن گويا يا IVR

تلفن گويا به سيستمی گفته می شود که می تواند تلفن را به صورت خودکار پاسخ داده و به کلیدهای فشار داده شده توسط تماس گيرنده پاسخ مناسب بدهد.

شرکت گنج افزار از بزرگترين توليد کنندگان سيستمهای تلفن گويا در ميهن عزيزمان می باشد. سيستمهای تلفن گويا گنج افزار از 3 بخش تشکيل شده اند , بخش اول سخت افزار رايانه است , بخش دوم کارت سخت افزاری ويژه تلفن گويا است و بخش سوم نرم افزار تلفن گويا می باشد که توسط شرکت گنج افزار تولید شده است.

از قابليتهای سيستم تلفن گويا می توان به موارد ذيل اشاره کرد :

 • اطلاع رسانی گويا

 • اطلاع رسانی مکتوب ( از طريق  فاکس )

 • صندوق صوتی

 • صندوق پرسش و پاسخ

 • اتصال به بانکهای اطلاعاتی

 • اپراتوری خودکار

با استفاده از امکانات ويژه طراحی شده در سيستم تلفن گویا گنج افزار کاربران به راحتی می توانند تغييرات مورد نياز خود را بدون وابستگی به شرکت انجام دهند.

 

انواع تلفن گويا گنج افزار

سيستمهای تلفن گويا گنج افزار در نسخه های متعدد ذيل قابل ارائه می باشد :

 • مدل GCS200  سيستم تلفن گويا 2 خط معمولی
 • مدل GCS200F سيستم تلفن گويا 2 خط فاکس دار
 • مدل GCS400 سيستم تلفن گويا 4 خط معمولی
 • مدل GCS400F سيستم تلفن گويا 4 خط فاکس دار
 • مدل GCS600 سيستم تلفن گويا 6 خط معمولی
 • مدل GCS600F سيستم تلفن گويا 6 خط فاکس دار
 • مدل GCS800 سيستم تلفن گويا 8 خط معمولی
 • مدل GCS800F سيستم تلفن گويا 8 خط فاکس دار
 • مدل GCS1600 سيستم تلفن گويا 16 خط معمولی
 • مدل GCS1600F سيستم تلفن گويا 16 خط فاکس دار
 • مدل GCS3200 سيستم تلفن گويا 32 خط معمولی
 • مدل GCS3200F سيستم تلفن گويا 32 خط فاکس دار
 • مدل GCS1E1 سيستم تلفن گويا 1 ترانک E1 يا PRI  معادل 30 خط همزمان معمولی
 • مدل GCS1E1F سيستم تلفن گويا 1 ترانک E1 يا PRI معادل 30 خط همزمان با قابليت فاکس
 • مدل GCS2E1 سيستم تلفن گويا 2 ترانک E1 يا PRI معادل 60 خط همزمان معمولی
 • مدل GCS2E1F سيستم تلفن گویا 2 ترانک E1 يا PRI معادل 60 خط همزمان با قابليت فاکس
 • مدل GCS4E1 سيستم تلفن گويا 4 ترانک E1 يا PRI معادل 120 خط همزمان معمولی
 • مدل GCS4E1F سيستم تلفن گويا 4 ترانک E1 يا PRI معادل 120 خط همزمان با قابليت فاکس

همچنين امکان توليد سيستمهای سفارشی تا ظرفيت 3000 خط همزمان معادل 100 خط E1 وجود دارد.

شرکت گنج افزار جهت توليد سيستمهای تلفن گويا گويا خود از بهترين قطعات سخت افزاری رايانه استفاده می کند. همچنين جهت سيستمهای با ظرفيت بالا از سرورهای مناسب صنعتی استفاده می گردد.

کارتهای ويژه تلفن گويا مورد استفاده شرکت گنج افزار عبارتند از : Dialogic , DJ , Sangoma,PIKA,Highway

همه کارتها توليد کشور چين و تحت ليسانس کشورهای امريکايي و اروپايي می باشند.