درخواست کار در گنج افزار
نام (*)
ورودی نامعتبر
نام خانوادگی (*)
ورودی نامعتبر
پست الکترونیک (*)
ورودی نامعتبر
نام پدر (*)
ورودی نامعتبر
تاریخ تولد (*)
ورودی نامعتبر
تلفن ثابت (*)
ورودی نامعتبر
حتما با کد شهر درج شود
تلفن همراه (*)
ورودی نامعتبر
آدرس
ورودی نامعتبر
لطفا سوابق کاری خود شامل نام شرکت/سازمان - سال فعاليت - سمت شما در آنجا - علت ترک را به طور کامل وارد کنید
سوابق کاری
ورودی نامعتبر
آشنایی با امور اداری (*)
ورودی نامعتبر
آشنایی با زبان انگلیسی (*)
ورودی نامعتبر
آشنایی با رایانه (*)
ورودی نامعتبر
متقاضی کار در (*)
ورودی نامعتبر
لطفا تخصص های خود , مدارک تخصصی , توانمدیهای خود را به طور کامل ذکر کنید. این قسمت برای ما بسیار مهم است
تخصص های شما
ورودی نامعتبر
لطفا مدارک تحصيلی خود را به ترتيب به صورت مدرک - سال دريافت وارد کنید
مدارک تحصيلی
ورودی نامعتبر
فایل رزومه کاری
ورودی نامعتبر