امکانات CRM گنج افزار

نگاهی کلی به CRM شرکت گنج افزار

 • سیستم مدیریت وظایف و فعالیت هاي پرسنل

 • سیستم مدیریت جلسات

 • سیستم یادآوري وظایف و رویداد ها

 • سیستم ثبت یادداشت و اعلام نظر کاربران

 • سیستم ثبت تیکت از طریق وب فرم

 • سیستم ارجاع دهنده

 • سیستم صدور پیش فاکتور

 • سیستم صدور سفارش فروش

 • سیستم صدور فاکتور

 • امکان تعریف مالیات بر ارزش افزوده

 • امکان تعریف مالیات بر حمل و نقل

 • سیستم کتابچه هاي قیمت

 • سیستم مدیریت و بایگانی اسناد و مدارك

 • سیستم مدیریت خدمات

 • سیستم مدیریت انبار و کالا ها

 • سیستم مدیریت دارایی ها با شماره سریال

 • سیستم مدیریت تأمین کنندگان

 • سیستم مدیریت زبان و اصطلاحات نرم افزار

 • سیستم قوانین به اشتراك گذاري هر ماژول

 • سیستم مدیریت گردش کار پیشرفته

 • سیستم مدیریت سطوح دسترسی کاربران

 • امکان تعیین آدرس مشتري روي نقشه

 • سیستم مدیریت واحد پول

 • سیستم ثبت مشتري از طریق وب فرم

 • سیستم مدیریت سایت هاي سازمان

 • سامانه ارسال پیامک از وب سرویس

 • سامانه ساخت قالب و مدیریت ایمیل

 • امکان ارسال ایمیل از طریق نرم افزار

 • امکان ورود/خروج اطلاعات به/از فایل اکسل

 • سیستم گزارش ساز و فرم ساز پیشرفته

 • سامانه امنیتی سیستم

 • سیستم مدیریت بازاریابی

 • سیستم تعریف و مدیریت کمپین هاي تبلیغاتی

 • سیستم مدیریت فرصت ها

 • ثبت و مدیریت مشتریان بالقوه

 • ثبت و مدیریت مشتریان بالفعل (حقیقی و حقوقی)

 • امکان تبدیل مشتري بالقوه به بالفعل با یک کلیک

 • سیستم ثبت و مدیریت قراردادهاي خدمات

 • سیستم تعریف و مدیریت پروژه ها

 • سیستم مدیریت فاز و وظایف در پروژه ها

 • سیستم خدمات پس از فروش براي قطعات

 • سیستم ثبت درخواست مشتري به صورت تیکت

 • سیستم پایگاه دانش سازمان