نمايشگاه الکامپ ۲۰۱۱ - Elecomp 2011

شرکت گنج افزار امسال نيز مانند سالهای گذشته منتظر ديدار شما در نمايشگاه بزرگ فناوری اطلاعات ايران الکامپ می باشد.

۱۸ الی ۲۱ آذر ماه محل دائمی نمايشگاه های بين المللی تهران

سالن ۴۱ غرفه ۱۴۹ منتظر شما هستیم

امسال گنج افزار در نمايشگاه الکامپ از محصول جديد خود GCS پرده برداری خواهد کرد.