نمايشگاه شهرداری ها و دستاوردهای الکترونيک ۲۰۱۱ - Municipality 2011

شرکت گنج افزار در نمايشگاه ۲۰۱۱ جامع مديريت شهری و دستاوردهای شهرداری های سراسر کشور راه کارهای ويژه خود را برای شهرداری های کشور عزيزمان ارائه می نمايد.

از حدودا ۱۰۰ شهرداری محترم که مشتری ما هستند و آنها که می خواهند به گروه مشتریان شهرداری های ما بپيوندند خواهشمنديم با حضور خودر در اين نمايشگاه و بازديد از غرفه شرکت گنج افزار ضمن تجديد ديدار از آخرين محصولات و راه کارهای ما ويژه شهرداری ها بازديد فرمايند.